គ្រូមានគរុកោសល្យ១០០% .

សិក្សាជំនាញសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃនេះ!

ទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់!

MEC គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជួយដល់សិស្សានុសិស្ស និងសាធារណៈជនឱ្យទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងដើម្បីរៀនត្រៀមការប្រឡងផ្សេងៗ។ តាមរយៈថ្នាក់រៀនបន្ថែម និងការប្រឡងសាកល្បងប្រចាំខែ សិស្សនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ និងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងដំណើរនៃការអប់រំរបស់ពួកគេ។

1
3
2

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ដើម្បីជួយដល់សិស្សក្នុងការត្រៀមខ្លួនឱ្យបានប្រសើរបំផុតក្នុងដំណើរនៃការអប់រំរបស់ពួកគេ និងអាចសម្រេចសក្តានុពលរបស់ពួកគេបាន។

ទស្សនវិស័យ​របស់​យើង

ដើម្បីក្លាយជាសាលាលេខមួយនៅកម្ពុជា ដែលផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនត្រៀម

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើងខ្ញុំ?

ជួយសិស្សឱ្យទទួលបានអាហារូបករណ៍ ពានរង្វាន់ និងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត

ពិនិត្យមើលវគ្គសិក្សា

ខ្ញុំជាសិស្សនៅ MEC ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្រូបង្រៀនមានចំណេះដឹង និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំ។ សាលាផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាមុខវិជ្ជាជាច្រើនមុខដែលផ្ដោតសំខាន់លើមេរៀនសំខាន់ៗ។ គ្រូតែងតែមានឆន្ទៈជួយដល់សិស្ស ដោយមិនរួញរានោះទេ។ ខ្ញុំសូមណែនាំ MEC ដល់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកសាលាដើម្បីរៀនត្រៀមការប្រឡងផ្សេងៗ!
Rithy
សិស្ស
ខ្ញុំជាសិស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមេគង្គ ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសាលាជាខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំកន្លងមក ដោយជួយឱ្យខ្ញុំអាចប្រឡងចូលសាលាក្នុងក្ដីស្រមៃបាន។ ខ្ញុំ​រីករាយ​ណាស់​ដែលយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមេគង្គ បើពុំដូច្នោះទេ ខ្ញុំមិនអាចសម្រេចគោលបំណងបានឡើយ។
Nita
សិស្ស
MEC គឺជាសាលាដ៏ល្អមួយ ជួយដល់សិស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ សាលាពិតជាបានជួយតាមរយៈការអប់រំជាបន្តបន្ទាប់ និងការអភិវឌ្ឍជំនាញសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំមានសំណាងដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ MEC ដែលជួយឱ្យខ្ញុំអាចបន្តអាជីពរបស់ខ្ញុំបាន។ MEC មានវឌ្ឍនភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការរក្សាតម្លៃសិក្សាសមរម្យ។
Chan